Jumalateenistused aprillis ja mai alguses 2024

L 06.04 Õhtune jumalateenistus. kl. 18.00
P 07.04 Liturgia. Suure paastu kolmas, ristikummardamise pühapäev. kl. 10.00
R 12.04 Ennepühitsetud andide liturgia. kl. 18.00
L 13.04 Liturgia ja hingepalve. Suure paastu 4. nädala vanemate laupäev. kl. 10.00
L 13.04 Õhtune jumalateenistus. kl. 18.00
P 14.04 Liturgia. Meie vaga isa Taevaredelikirjutaja Johannese mälestus. kl. 10.00
L 20.04 Õhtune jumalateenistus. kl. 18.00
P 21.04 Liturgia. Meie vaga ema Egiptuse Maria mälestus. kl. 10.00
R 26.04 Hommikuteenistus. Akafist Jumalasünnitaja auks. kl. 18.00
L 27.04 Õhtune jumalateenistus. kl. 18.00
P 28.04 Liturgia.ISSANDA JERUUSALEMMA MINEMINE. Palmipuudepüha kl. 10.00

PÜHA JA SUUR KANNATUSNÄDAL

E 29.04 S u u r  e s m a s p ä e v.  Hommikuteenistus. kl. 10.00
T 30.04 S u u r  t e i s i p ä e v.  Hommikuteenistus. kl. 10.00
K 01.05 S u u r  k o l m a p ä e v.  Hommikuteenistus. kl. 10.00
Püha õlitamise salasus. kl. 17.00
N 02.05 P ü h a  j a  s u u r  n e l j a p ä e v.

Suur õhtuteenistus ja liturgia. Püha õhtusöömaaja mälestus.

kl. 10.00
Hommikuteenistus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste mälestus, kaheteistkümne kannatusevangeeliumi lugemine. kl. 18.00
R 03.05 P ü h a  j a  s u u r  r e e d e.  Kuninglike tundide lugemine. kl. 10.00
Suure reede õhtuteenistus. Õhtuteenistus. Hommikuteenistus.

Jeesuse matmise mälestus – Issanda matmisteenistus.

kl. 17.30
L 04.05 P ü h a  j a  s u u r  l a u p ä e v.

Õhtuteenistus ja liturgia. Vaikne laupäev.

kl. 10.00
Apostlite tegude raamatu lugemine. kl. 20.30
Keskkööteenistus. Ristikäik. kl. 23.30
P 05.05 PAASA. KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMISE HELGE PÜHA. Hommikuteenistus ja liturgia kl. 00.00
P 05.05 Õhtune jumalateenistus. kl. 18.00

2. apr. 2024 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

Kristuse Ülestõumine 1320. aastatel loodud Bütsantsi freskol Chora kirikus Konstantinoopolis.