Jumalateenistused oktoobris 2022

Jumalateenistused oktoobris 2022

Laupäeval 1. oktoobril 10.00 Liturgia. Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine. // 18:00 Õhtuteenistus
Pühapäeval 2. oktoobril 10.00 Liturgia. Pühade märtrite piiskop Kipriani ja neitsi Justiina (304) ning Kristuse pärast meeletu õndsa Andrease (936) mälestus.
Laupäev 8. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 9. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) ning meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V), samuti püha ja õiglase esiisa Aabrahami ja tema vennapoja Loti (2000 e.Kr) mälestus.
Laupäev 15. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 16. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha märtri Longin Sajapealiku (I) mälestus, kes Issanda risti juures seisis. Samal päeval meie püha isa usutunnistaja
Jaroslavi metropoliidi Agafangeli (Riia ülempiiskop aastail 1897–1910) uinumine (1928).
Laupäev 22. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 23. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha apostli Jumala venna Jaakobuse (u 63) mälestus. Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Ignaati uinumine (877).
Laupäev 29. oktoobril 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 30. oktoobril 10.00 Liturgia. Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) ning meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Josifi (1283) mälestus.

Õigeusu kirikulaulu kontsert 11. septembril

Õigeusu kirikulaulu kontsert 11. septembril

Tartu Pühade Aleksandrite kogudus tähistab kontserdiga oma kiriku ajaloolist sündmust – kirikuhoone restaureerimistöödega alustamist.
Soovime koos teiega jagada meie rõõmu võimaluse üle säilitada ka järgnevatele põlvedele see kaunis kogu Eesti arhitektuuripildis unikaalne kirikuhoone.
Esitamisele tulevad eestikeelsed laulud õhtuteenistusest, suure paastu ja ülestõusmise ajast, liturgialt ning palved Jumalaemale.
Laulab Pühade Aleksandrite Õigeusu Koor, koori juhatab Terje Palli.
Eestikeelset õigeusu laulu on viljeldud juba üle 150 aasta. Kohe pärast osa Lõuna- ja Lääne-Eesti talurahva siirdumist õigeusku hakati kirikulaule tõlkima ja maakeeli ka laulma. Viisid olid muidugi need, mis tol ajal Vene kirikus kasutusel olid – vanadele viisidele oli Peeter I järgsel ajastul lisandunud tugev Lääne-Euroopa muusika mõju. Selline muusikastiil kestab praegugi, kuid alates 1980. aastatest on otsitud enam ka muistseid kirikuviise; vene viisidele lisaks on eestikeelseid laule seatud ka kreeka ja soome õigeusklike seas levinud meloodiatele.
Kontserdil kogutakse annetusi kiriku katuse remonditöödeks, selle heaks läheb ka piletitulu. Hoone, mis andis Tartu elanikele varju ja kaitset II maailmasõja pommitamiste ajal, peab nüüd püsimajäämiseks paluma remonditöödeks kogukonna panust. Kutsume Teid andma oma osa kauni hoone säilitamiseks ja teeme koos Karlova kaunimaks!
Jumalateenistused septembris 2022

Jumalateenistused septembris 2022

Laupäeval, 3. septembril kell 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 4. septembril kell 10.00 Liturgia.
Kolmapäeval 7. septembril Jumalasünnitaja sündimise eelpüha. Õhtuteenistus kell 18.00
Neljapäeval 8. septembril kell 9.00 Liturgia. Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria sündimine.
Laupäeval 10. septembril kell 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 11. septembril kell 10.00 Liturgia.
Laupäeval 17. septembril kell 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 18. septembril kell 10.00 Liturgia
Laupäeval 24. septembril kell 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 25. septembril kell 10.00 Liturgia.

Tartu Pühade Aleksandrite kiriku templipüha tähistamine

Tartu Pühade Aleksandrite kiriku templipüha tähistamine

Tartu Pühade Aleksandrite kogudus tähistas oma templipüha koguöise jumalateenistusega 29. augustil ja piiskopliku liturgiaga 30. augustil. Liturgial tähistati üheskoos meie koguduse esipreestri isa Vadimi tähtpäeva — 10 aasta täitumist koos kogudusega alates preestrikspühitsemisest. Pidulikku ja rõõmsat liturgiat saatsid ehitustööliste tegutsemise helid katuselt, mis omakorda andsid tunnistust suure ootuse täitumisest — kiriku katuse restaureerimistööde algusest. Kõik see kokku andis enneolematu kogemuse, kus olid koos koguduse rõõm, tänulikkus ja tulevikulootused.

 

Jumalateenistused augustis 2022

Jumalateenistused augustis 2022

Augustikuu on rikas mitme olulise kirikupüha poolest. Kohe kuu esimesel nädalal Issandamuutmise püha 6. augustil, kuid sel aastal tähistatakse seda meie kirikus eeloleval pühapäeval, 7. augustil. Nädal hiljem on samuti suur püha — meie kõige pühama Jumalasünnitaja uinumise püha. Ja kuu lõpus meie Pühade Aleksandrite kiriku templipüha. ​​Täna, esmaspäeval, 1. augustil algas kahenädalane Jumalasünnitaja uinumise paast!

Laupäeval 6. augustil 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 7. augustil 10.00 Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmise püha tähistamine. Liturgia.
Laupäeval 13. augustil 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 14. augustil 10.00 Liturgia. // 18.00 Õhtuteenistus.
Esmaspäeval 15. augustil 9.00 Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria uinumine. Liturgia.
Laupäeval 20. augustil 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 21. augustil 10.00 Liturgia.
Laupäeval 27. augustil 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 28. augustil NB! Kirik suletud. Kell 10.00 toimub Sinodaalne liturgia Tartu Uspenski katedraalkirikus.
Esmaspäeval 29. augustil 18.00 Õhtuteenistus.
Teisipäeval 30. augustil 10.00 Pühade Aleksandrite kiriku templipüha. Liturgia.​

NB! Teenistuste kavas võib jooksvalt tulla muudatusi. Õigeaegse info saamiseks jälgi infotahvlit ja koguduse lehekülgi internetis (kodulehe info ilmub ka facebookis)