Kolmapäeval, 5. juunil algas kell 11 kiriku juures kahe Pärnumaal ennistatud katusekupli - üks neist kiriku tipukuppel - ja Soomes valmistatud ristide pühitsemise pidulik tseremoonia. Kuplid ja ristid pühitses Pärnu ja Saare piiskop Aleksander, teenisid vaimulikud ülempreester Stefan, preester Johannes, preester Svjatoslav ja protodiakon Ignatios. Piiskop Aleksander kinkis kogudusele endisaegsest kirikuikonostaasist pärineva, ikooniseina kolmnurkviilus asunud Issand Seebaoti ikooni. Pärast tseremooniat kosutasid külalised end koguduse valmistatud toidu- ja kohvilauas ja toimus vaba vestlus, kuni saabus kraana ja tornid tõsteti ükshaaval oma kohale katusel. Sellega on kiriku tiputorn ja üks teise tasandi tornidest valmis, aga tööd pühakoja katusega jätkub veel mitmeks aastaks.