Toeta kiriku restaureerimist

Annetatud 3416 euro eest saame restaureerida ühe neljast kiriku nelitiskatuse ristist.

Alates 2019. aastast on Tartu Pühade Aleksandrite kiriku katuse olukord hinnatud avariiliseks. Tartu linna ja Muinsuskaitseameti toetuse abil on alustatud avariiohu kõrvaldamist. Vältimaks jätkuvat kirikuhoone lagunemist on järgnevatel aastatel tarvis katus täielikult restaureerida. Kogudus plaanib katuse restaureerimisel kasutada Tartu linna ja Muinsuskaitseameti toetust, kuid seejuures jääb koguduse kanda kohustuslik omaosaluse summa, mille katmiseks vajame kogukonna abi.

Mida oleme saanud ära teha?
2023. aastal oli võimalik Tartu linna ja Muinsuskaiteseameti ning lahkete annetajate toel taastada kiriku nelitise katus – parandada pehkinud ja puitkonstruktsioonid ning paigaldada taastatud katuseosale uus plekk.

2024. aastaks lootsime leida rahalisi vahendeid, et restaureerida ja katusele tagasi paigaldada 5 sibulkupliga torni, mis praegu seisavad kiriku tagaaias.
Kogudus esitas taotluse Tartu linnale 2024. aasta eelarvest kiriku katuse taastamistööde rahastamise toetamiseks, kuid kahjuks linn eelarve koostamisel meie taotlusega ei arvestanud.

Loodame nüüd Muinsuskaitseameti toetusele, et võimalusel korda teha nelitise 2 sibultorni (ülejäänud jäävad ootele).
Kogudus on esitanud taotluse Muinsuskaitseameti 2024. aasta tähtajalisse taotlusvooru 99 507 euro toetuse saamiseks (võimalik maksimaalne toetussumma 100 000 eurot). Koguduse kanda jääb omaosaluse summa 30 000 eurot.

Rahaliste vahendite nappuse tõttu vähendasime järgmise etapi katuse taastamistööde mahtu. Planeeritud on restaureerida nelitise telkkatuse sibulkupliga torn ja üks järgmise tasandi väiksem sibulkuppel, samuti taastada kuplite ristid ning paigaldada piksekaitsesüsteem. Eelarve nendeks töödeks on 134 335 eurot.

2023. aastal tehtud restaureerimistööde eest on veel jäänud tasuda 10 000 eurot, mille loodame samuti heade annetajate toel kokku koguda.

Annetuse tegijale
Kogudusele saab teha annetuse kas ühekordselt või vormistades selle igakuise püsimaksena. Annetuse valuutaks on euro.
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus
IBAN: EE342200221011418473
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Makse selgituseks võib märkida soovi kohaselt kas “annetus” või “annetus kiriku remondiks”.

Õigeusu traditsiooni kohaselt meenutatakse palves kõiki pühakoja ehitajaid ja toetajaid igal jumalateenistusel.

Annetuste puhul kehtivad meie annetustingimused ja privaatsuspoliitika.
Pühade Aleksandrite kogudus on kantud tulumaksu-soodustustega mittetulundusühingute nimekirja. See tähendab, et eraisikutest annetajad saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49). Vaata lähemalt siit.