Toeta kiriku restaureerimist

Alates 2019. aastast on Tartu Pühade Aleksandrite kiriku katuse olukord hinnatud avariiliseks. Tartu linna ja Muinsuskaitseameti toel on alustatud avariiohu kõrvaldamist. Vältimaks kirikuhoone edasist lagunemist, tuleb katus lähiaastatel täielikult restaureerida. Tänaste hindadega arvestades, kujuneks restaureerimistööde kogumaksumuseks ligikaudu 800 000 eurot, Seetõttu teostame töid etapi kaupa.

2024. aastal on kavas taastada kiriku katuse peatorn ja üks väiksem küljetorn koos torniristidega. Tööde kogumaksumus on 134 335 eurot. Töid rahastab Muinsuskaitseamet 99 507 euroga ning 34 828 eurot tuleb kogudusel leida projekti omaosaluse katmiseks.

Kutsume üles kiriku ehitusel kaasa lööma ja kogudust toetama, et saaksime tänavu kaks katusetorni täielikult taastatud. Ükski annetus ei ole liiga väike!

Restaureerimistööde etapid:
2023. aastal
taastati Tartu linna ja Muinsuskaitseameti toel ning lahkete annetajate kaasabil kiriku nelitise katuseosa – parandati pehkinud puitkonstruktsioonid ning paigaldati taastatud katuseosale vaskplekk (I etapp). Katuselt tõsteti maha viis risti ja sibulkupliga torni.
2024. aastal käimasolevad tööd: Nelitise peatorni ning ühe küljetorni ja kahe torniristi restaureerimine, seejärel katusele taaspaigaldamine. Piksekaitse ja sademevee süsteemi ehitus.
Maapinnal restaureerimise ootele jäänud sibultornidega on huvilistel võimalik lähemalt tutvuda kiriku tagaaias.

Löö kaasa kiriku katuse taastamisel!
2024. aastal tuleb kogudusel tagada omaosalus summas 34 828 eurot.
Kutsume üles kõiki hea tahtega inimesi andma oma panus selle ainulaadse arhitektuuriga kirikuhoone säilimiseks!
Ükski annetus ei ole liiga väike!

Annetuse tegijale
Kogudust saab toetada kas ühekordselt või vormistades annetuse igakuise püsimaksena. Annetuse valuutaks on euro.
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus
IBAN: EE342200221011418473
​SWIFT/BIC: HABAEE2X
Makse selgituseks võib märkida soovi kohaselt kas “annetus” või “annetus kiriku remondiks”

Õigeusu traditsiooni kohaselt meenutatakse palves kõiki pühakoja ehitajaid ja toetajaid igal jumalateenistusel.
Soovi korral jäädvustatakse annetaja nimi risti kinnituskonstruktsioonil.

Annetuste puhul kehtivad meie annetustingimused ja privaatsuspoliitika.
Pühade Aleksandrite kogudus on kantud tulumaksu-soodustustega mittetulundusühingute nimekirja. See tähendab, et eraisikutest annetajad saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49). Vaata lähemalt siit.

Juba tehtud tööd

Aasta
Tehtud töö
Tööde maksumus (euro)
Toetuse osakaal (euro)
2020
Katuse restaureerimisprojekt
10 000
8000 (Kirikuvalitsus), 2000 (Eraisikud, sh koguduse liikmed)
2022
Tellingud, katuse avamine puitkonstruktsioonide olukorra hindamiseks.
53 000
45 000 (Tartu linn),
8000 (Eraisikud, sh koguduse liikmed)
2022
lõunalöövi avariilise sibultorni katuselt maapinnale tõstmine.
2215
2215 (MKA*)
2023
Nelitise telkkatuse alumise osa restaureerimine, viie torniristi ja sibultornide maapinnale teisaldamine, tellingute rent.
197 676
98 390 (MKA*),
50 000 (Tartu linn),
49 286 (Eraisikud, sh koguduse liikmed)
2023
Ülemise kirikusaali kolme akna restaureerimine.
18 300
4000 (KOP*),
14 300 (MKA*)
2024
Ülemise kirikusaali kolme akna restaureerimine.
18 300
4000 (KOP*),
14 300 (MKA*)

Kokku (eurot):
299 491
299 491

* MKA=Muinsuskaitseamet
* KOP= Kohaliku omaalgatuse programm

Koguduse Majandusaasta aruanded vaata siit

Edasised plaanid
Käesoleva aasta sügisel esitab kogudus kiriku katuse taastamistööde jätkamiseks uued taotlused nii Muinsuskaitseameti tähtajalistesse taotlusvoorudesse kui Tartu linnale 2025. a eelarvest toetuse saamiseks.
2025. aastal on tarvis taastada remondiootele jäänud kolm nelitise küljetorni (puitkonstruktsioonide restaureerimine, asendamine ja vaskplekiga katmine) ja kolm torniristi.
Järgnevatel aastatel minnakse töödega edasi mitmetasandilise katuse madalamatel tasanditel, kuni katuse täieliku taastamiseni.

Restaureerimistööde maht sõltub rahaliste vahendite leidmisest.