Õigeusu õpetus

Mida on kõige olulisem teada

Õigeusu kirikus kannab iga sümbol sügavat tähendust. Kõik, mis meil toimub, pole nõnda mitte toreduse, vaid õpetuse pärast.

Usutunnistus

Õigeusu kirik kasutab Nikea-Konstantinoopoli usutunnistust:

Mina usun ​ainu Jumala, Isa, kõigeülalpidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja nähtamatu Looja sisse.
​Ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja sisse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu.
Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud, Isaga üheloomuline ja kelle läbi kõik loodud on.
Kes meie, inimeste, ja meie lunastamise pärast on maha tulnud taevast, lihasse saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.
Kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval kirjade järele.
Ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel.
Ja kes jälle tuleb auga kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigil ei saa lõppu olema.
Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes prohvetite läbi rääkinud on.
Üheainsa püha kogumaapealse ja apostliku Koguduse sisse.
Ma tunnistan ühte ristimist pattude andeksandmiseks.
Loodan surnute ülestõusmist.
Ja tuleva aja elu. Aamen.

Pühad salasused

Pühi salasusi on kokku seitse

  • Ristimine
  • Salvimine
  • Armulaud
  • Piht
  • Laulatus
  • Preestripühitsus
  • Õlitamise salasus

Palved

Tähtsamad palved on: