Pühade Aleksandrite Õigeusu Koor

Pühade Aleksandrite Õigeusu Koor sai alguse 2019. aastal, mil septembris andis koor ka esimese kontserdi Tartu Pühade Aleksandrite kirikus kiriku taastamise toetuseks. Kontserdil laulsid nii praegused kui kunagised Tartu Pühade Aleksandrite koguduse lauljad. Koori palusime juhatama Terje Palli, Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna katedraalkiriku koorijuhi. Peale esimest kontserti Tartus hakati koori laulma kutsuma ka mujale Eesti õigeusu kirikutesse ja kooriga liitusid lauljad ka teistest õigeusu kogudustest üle Eesti – Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna, Värska ja Saaremaa kogudustest. Kontsertidel tutvustame laiemale kuulajaskonnale õigeusu eestikeelset liturgilist muusikapärandit, mis on rännak läbi õigeusu liturgilise aasta. Kõlavad laulud õhtuteenistusest, suure paastu ajast, laulud Jumalaemale, ülestõusmispühade teenistusest ja jumalikust liturgiast. Kavas on ka mõned rännulaulud (Oh Kõigeheldem Kuninganna ja Iisraeli hoidja). Oleme andnud kontserte ka jõulu ajal Kristuse sünnipüha palvelauludega. Mõned palveviisid on üle 1000 aasta vanad, mõned on meie oma kaasaegsete heliloojate poolt kirjutatud. Koori kavast leiab erineva paleti teenistustel kasutatavaid viise nagu Valamo, Bütsantsi, znammenõi, Gruusia viisid, Tiina Hirvoja poolt kirjutatud viisid, aga ka näiteks kopti viisi põhjal eestikeelsele psalmile kohandatud viis „Iisraeli hoidja“. Koori tegevusega ja kontsertidega on meil soov tõmmata tähelepanu kirikuhoone kui kogu Eestis unikaalse kultuuripärli taastamise vajadusele. Koori missioon on nii koguda annetusi Tartu Pühade Aleksandrite kiriku taastamiseks kui tutvustada laiemale kuulajaskonnale õigeusu rikkalikku eestikeeset liturgilist muusikapärandit. Oleme andnud küllaltki palju kontserte väikestes õigeusu maakirikutes üle Eesti, kus peetakse teenistusi väga harva või pole kaua aega teenistusi olnud (näiteks Rannu, Plaani, Paadrema, Varstu, Suure-Jaani jt). Maakirikutes õigeusu kirikulaulu laulmisel on eriline väärtus. Kohalikud inimesed saavad kuulda kaunist eestikeelse õigeusu teenistuslaulu kõla.

Menüü

Huvi korral kutsu koor külla.

Võta ühendust: aleksandritekirik@gmail.com või +372 5850 7506
(Leelo Isidora Viita)