Uinunud on Eesti kiriku hea sõber, Athose püha mäe vanake Efrem

Suure kaanoni neljapäeval 30. märtsil uinus Athose püha mäe apostel Andrease skiita vanake Efrem, kes aastal 2011, tookord skiita proiguumen, külastas metropoliit Stefanose kutsel Eestit, sealhulgas Tartu Jumalaema Uinumise kirikut. Vanakese matus peetakse apostel Andrease skiitas reedel 31. märtsil.

Toona tema öeldud sõnade kohaselt on Uspenski katedraalis olevad pühad säilmed erilise mõjuga: “Vanake Efremile (avaldasid) suurimat ja hardaimat muljet meie Tartus asuvad pühad preestermärtrid Mihhail ja Nikolai, kelle kehad on Issanda armust tänaseni lagunemata. Nendega kohtudes haaras vanakest kogu hingest rõõm Vaimus. Ka hiljem rõhutas ta mitmel korral, et nende kahe püha isa tervetena säilinud kehad näitavad selgelt, et nad ei pühastunud mitte veretunnistuse läbi, vaid olid juba enne traagilist sündmust saanud elava Vaimu templiteks ehk siis pühastunud läbi elu Kristuses juba enne kannatussurma. Ta õhutas meid kõiki neid märtreid mitte unustama, käima võimalikult sageli nende juures, palvetama ühes nendega, suudlema nende säilmeid julguse ja armastusega, et Püha Vaimu arm nende kaudu meiegi sisse kanduks” (isa Tihhoni tunnistus, Metropoolia nr 57, 2011).

Athosel käinud palverändureid Eestist – nii vaimulikke kui ilmikuid – võttis vanake Efrem koos oma vennaskonnaga alati ülima külalislahkusega vastu. Kui külalisi Eestist oli rohkem, pidas ta koguni osa jumalateenistusest eesti keeles.

31. märtsi hilisõhtul kell 22.30 algab Tartu Jumalaema Uinumise, Uspenski katedraalis öine Kuldsuu jumalik liturgia, kus meenutatakse õndsasti uinunud vanakest ja üksiti palvetatakse vähihaiguse käes kannatavate õigeusklike eest.

Kuna palvet tehakse kõigi vähihaigete eest, kes nimepidi liturgia teenijatele teada, siis saab ise kirikusse kaasa tuua – või saata kellegi kaudu, kes saab osaleda – lähedaste nimesid, kellel on see haigus.

Aga ka tavapäraselt saab enne iga jumalikku liturgiat ja liturgia algul igaüks anda küünlalauda või vaimulike ja kirikuteenijate kätte elavate nimesid, kelle tervise eest soovitakse palvetada, samuti uinunute ehk surnud õigeusklike nimesid, keda soovitakse mälestada. Kokku kogutud nimed saadetakse altarisse, kus vaimulikud neid püha vereta ohvri toomise ajal meenutavad.

30. märts 2023 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

Tartu Jumalaema Uinumise katedraalkirik