Pühade Aleksandrite Õigeusu Koori palve

Pühade Aleksandrite Õigeusu Koor sündis 2019. aastal. Koori missioon on tutvustada laiemale kuulajaskonnale eestikeelset õigeusu liturgilist muusikapärandit. Koori tegevusega kogutakse annetusi miljöövärtuslikus Tartu Karlova linnaosas asuva ainulaadse arhitektuuriga...