Teadaanne seoses eriolukorraga

Metropoliit Stefanus on seoses viirusepuhanguga jaganud kirikurahvale järgmised ettevaatusabinõud:
​1. Palutakse end külmetusehaigena tundes mitte kirikusse tulla.
2. Palutakse mitte suudelda piiskopi ja preestri kätt ning piirata ikoonide ja muude pühade esemete suudlemist. Pühakujude ees võib kummardada; soovi korral puudutada neid ka otsaesisega. Meile, apostlik-õigeusulistele, on füüsiline kokkupuude pühade asjadega väga oluline, kuid ajutiselt peame olude sunnil sellest “paastuma”.
3. Ajutiselt jätame ära ka nn. pealejoomise pärast püha armulauda; lauale toome üksnes leiba ja sedagi pole keegi kohustatud võtma. Pealejoomise mõte on selles, et pühad annid saaksid kindlasti alla neelatud; juhul, kui leibagi ei võeta peale, peab olema hoolas, et mitte midagi kogemata välja köhida vms.
4. Ajutiselt jätame ära kiriku kohvilaua. See on hea koht suhtlemiseks pärast jumalateenistust, aga praegu on parem läbikäimist vähendada, kuni suurem taudioht taandub.
5. Altariteenritel ja teistel palutakse kiriklikke nõusid ja suudeldavaid pindu (keegi ikka suudleb) hoolikalt desinfitseeriva vahendiga puhastada. Samuti puhastagu vaimulikud käsi.

Pealekauba tuleb muidugi jälgida Terviseameti ja teiste antavaid üldisi eeskirju.
Kuid veel kord rõhutame, et usk ja julgus Issandas on meile suuremaks toeks kui mistahes välised kaitseabinõud. See-eest hirm ja stress teevad inimest ka füüsiliselt nõrgemaks ja kasvatavad nakatumisohtu.

Ja kõige lõpuks ehk kõige olulisem: palvetagem kogu maailma eest, et see kardetav taud taanduks ja meie maad võimalikult vähem puudutaks; palugem haigetele paranemist ja vaimulikku vastupidamist.

 

14. märts 2020 | Uudised ja teated

Tunnuspilt