Pidulik sinodaalliturgia Tartu Pühade Aleksandrite kiriku templipühal

Tartu Pühade Aleksandrite kiriku nimepüha ehk templipüha 30. augustil tähistati sel aastal piduliku sinodaalliturgiaga. Altaris oli teenimas 16 vaimulikku eesotsas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kirikupea metropoliidi Stefanuse, Tartu piiskopi Eelija ning Pärnu ja Saare piiskopi Aleksandriga.

Tänavu, 2023. aastal möödus kiriku taaspühitsemisest 20 aastat, selle kiriku koguduse asutamisest aga 110 aastat. Kiriku taaspühitsemise aastapäeva puhul andis kogudus kolmele piiskopile üle oma koguduse meistrite tehtud kingituse — kiriku Pühade Aleksandrite ikooni repro, mis oli kinnitatud kiriku katuse 1915. aastal valminud toolvärgi puidust tehtud alusele. Nii sai sada aastat kiriku katuses teeninud ja katuse ennistustööde käigus asendamisele läinud materjal uue väärika ülesande kiriku nimipühakute kujude kandjana.

 

31. aug. 2023 | Uudised ja teated

Tunnuspilt