Märtsikuu pandeemia-piirangud

TEADAANNE

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 97 26. 02 on märtsikuus avalikud jumalateenistused ja teised usulised talitused sisetingimustes keelatud, kuid samas ei ole keelatud isikutel ise kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või muid usulisi talitusi (matused, haigete õlitamine jms) läbi viia.

Vajaduse korral palume võtta ühendust koguduse preestriga.
preester Vadim Rebase tel 5342 2532
e-post: aleksandritekirik@gmail.com

Teenistusi on võimalik jälgida videoülekannete kaudu.
Jumalateenistuste videoülekanded Tallinna Püha Siimeoni ja Hanna katedraalkirikust kantakse üle reaalajas Facebooki grupis Ortodoksia Eestis

https://www.facebook.com/groups/131926387701/

5. märts 2021 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

märtsikellukesed