Kogudus tänab toetajaid

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kogudus soovib oma templipühal, 30. augustil 2020 tänada kõiki, kes aitasid hea tahte või rahalise annetusega kaasa kiriku piirdeaia valmimisele. Toetajad kutsutakse osa võtma tänuüritusest, mille programm on järgmine:

10.00 Templipüha piiskoplik liturgia
millele umbes kell 11.30 järgneb ristikäik koos piirdeaia sisseõnnistamisega
12.00 Toetajate tänamine ja pidulik ühine eine kirikuaias
NB! Olukord võib muutuda vastavalt Terviseameti ettekirjutustele
Kogudus palub toetajaid aia sisseõnnistamise ja tänuüritusel osalemisest teada anda aadressil aleksandritekirik@gmail.com

12. aug. 2020 | Uudised ja teated

Tunnuspilt