Jumalateenistused veebruaris 2019

R 01. veebruar 18.00 Õhtuteenistus.
MEIE ISSANDA, JEESUSE KRISTUSE VASTUVÕTMINE.
L 02. veebruar 10.00 Liturgia – vastuvõtmise püha. 18.00 Suur õhtuteenistus.
P 03. veebruar 10.00 Liturgia. Talentide pühapäev.
L 09. veebruar 18.00 Suur õhtuteenistus.
P 10. veebruar 10.00 Liturgia. Kaanani naise pühapäev.
L 16. veebruar 18.00 Suur õhtuteenistus.
P 17. veebruar 10.00 Liturgia. Tölneri ja variseri pühapäev.
L 23. veebruar 18.00 Suur õhtuteenistus.
P 24. veebruar 10.00 Liturgia. Kadunud poja pühapäev.

Kristuse vastuvõtmise püha pealaul
Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa oled armu saanud, sest sinust paistis Õigusepäike – Kristus, meie Jumal, kes valgustab neid, kes pimeduses on. Ole rõõmus ka sina õiglane vanake, sest sa võtsid oma sülle meie hingede Päästja, kes meile surnust ülestõusmist annab.

Kristuse vastuvõtmise püha kondak
Sina, Kristus Jumal, pühitsesid oma sündimise läbi Neitsi ihu ja õnnistasid, nagu kohus, Siimeoni käsi, ja kui meil häda käes oli, tõttasid meile appi ja päästsid meid. Hoia, ainus Inimesearmastaja, oma elupaika sõdade eest rahus ja anna tugevust oma rahvale, kes Su meelest armas on.

1. veebr. 2019 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

Kristuse esitamine templis. Ikoon Kreetalt, umbes 1600