Jumalateenistused oktoobris 2022

Laupäeval 1. oktoobril 10.00 Liturgia. Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine. // 18:00 Õhtuteenistus
Pühapäeval 2. oktoobril 10.00 Liturgia. Pühade märtrite piiskop Kipriani ja neitsi Justiina (304) ning Kristuse pärast meeletu õndsa Andrease (936) mälestus.
Laupäev 8. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 9. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) ning meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V), samuti püha ja õiglase esiisa Aabrahami ja tema vennapoja Loti (2000 e.Kr) mälestus.
Laupäev 15. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 16. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha märtri Longin Sajapealiku (I) mälestus, kes Issanda risti juures seisis. Samal päeval meie püha isa usutunnistaja
Jaroslavi metropoliidi Agafangeli (Riia ülempiiskop aastail 1897–1910) uinumine (1928).
Laupäev 22. oktoobril 18:00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 23. oktoobril 10:00 Liturgia. Püha apostli Jumala venna Jaakobuse (u 63) mälestus. Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Ignaati uinumine (877).
Laupäev 29. oktoobril 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäev 30. oktoobril 10.00 Liturgia. Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) ning meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Josifi (1283) mälestus.

26. sept. 2022 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

Jumalaema Kaitsmine. Meister Dionisi, 1502. Fresko Ferapontovo kloostri Jumalaema Sündimise kirikus Vologda piiskopkonnas