Jumalateenistused jaanuaris 2024

R 05.01 Õhtuteenistus. kl. 18.00
L 06.01 Liturgia. MEIE ISSANDA, JEESUSE KRISTUSE RISTIMINE. Jumalailmumise püha. Suur veepühitsus. kl. 10.00
Õhtuteenistus. kl. 18.00
P 07. 01 Liturgia. PÜHAPÄEV PÄRAST JUMALAILMUMIST,
31. PÄRAST KOLMAINUPÜHA.
kl. 10.00
L 13.01 Õhtuteenistus. kl. 18.00
P 14.01 Liturgia. 32. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. kl. 10.00
L 20.01 Õhtuteenistus. kl. 18.00
P 21.01 Liturgia. 33. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. kl. 10.00
L 27.01 Õhtuteenistus. kl. 18.00
P 28.01 Liturgia. SAKKEUSE PÜHAPÄEV. kl. 10.00

13. jaan. 2024 | Uudised ja teated

Tunnuspilt