Jumalateenistused jaanuaris 2023

Pühapäeval 1. jaanuaril 10.00 Liturgia.
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha. Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus.
Neljapäeval 5. jaanuaril 18.00 Õhtuteenistus.
Reedel 6. jaanuaril 9.00 Liturgia. Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimine. Jumalailmumine. Suur veepühitsus.
Laupäeval 7. jaanuaril 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 8. jaanuaril 10.00 Liturgia. Tartu püha preestermärtri Issidori ja tema 72 koguduseliikme (1472) mälestus.
Selle liturgia käigus pühitsetakse isa Johannes preestriks.
Teisipäeval 10. jaanuaril 10.00 Liturgia. Nüssa püha Grigoori mälestus.
Laupäeval 14. jaanuaril 18.00 Õhtuteenistus ilma preestrita (lugejateenistus).
Pühapäeval 15. jaanuaril 10.00 Liturgia. Kümne pidalitõbise pühapäev.
Laupäeval 21. jaanuaril 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 22. jaanuaril 10.00 Liturgia. Sakkeuse pühapäev.
Laupäeval 28. jaanuaril 17.30 Liturgika kursus, läbiviija Tartu piiskop Eelija. // 18.00 Õhtuteenistus.
Pühapäeval 29. jaanuaril 10.00 Liturgia. Kaanani naise pühapäev.

4. jaan. 2023 | Uudised ja teated

Tunnuspilt

Kristuse ristimine. 15. sajandi ikoon Kirillo-Belozerski kloostri Jumalaema Uinumise kirikus