Jumalateenistused aprillis 2019

Selle aasta kalendri järgi on meie ülestõusmispüha läänekiriku ehk gregooriuse kalendriga võrreldes üks nädal hiljem.
​Paasapüha ja sellega seotud liikuvaid pühi peab Eesti Kirik üheskoos Püha Kogumaapealse Õigeusu Kirikuga nn vana kalendri ehk juuliuse kalendri järgi; liikumatuid kirikupühi peetakse nn uue kalendri ehk gregooriuse kalendri järgi.

Laupäeval, 6. aprillil 18.00 Suur õhtuteenistus.
Pühapäeval, 7. aprillil 10.00 Liturgia. Taevaredeli Johannese pühapäev.
Laupäeval, 13. aprillil 18.00 Suur õhtuteenistus.
Pühapäeval, 14. aprillil 10.00 Liturgia. Egiptuse Maria pühapäev.
Laupäeval, 20. aprillil 18.00 Suur õhtuteenistus.
Pühapäeval, 21. aprillil 10.00 Liturgia.
Issanda Jeruusalemma minemine. Palmipuude püha.
PÜHA JA SUUR KANNATUSNÄDAL
24. aprillil PÜHA JA SUUR KOLMAPÄEV:
18.00 Issandat salviga võidnud eksinud naise mälestus.
Püha õlitamise salasus.
25. aprillil PÜHA JA SUUR NELJAPÄEV:
10.00 Püha õhtusöömaaja mälestus – Liturgia.
18.00 Meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste mälestus.
Hommikuteenistus: 12. kannatusevangeeliumi lugemine.
26. aprillil PÜHA JA SUUR REEDE:
17.00–20.30 Õhtuteenistus. Hommikuteenistus: Jeesuse matmise mälestus – Issanda matmisteenistus.
27. aprillil PÜHA JA SUUR LAUPÄEV:
10.00 Basilius Suure liturgia.
23.30 Keskööteenistus. 23.45 Ristikäik.
28. aprillil PAASA.
KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMISE HELGE PÜHA.
0.00 Hommikuteenistus.
1.00–3.00 Liturgia.
18.00 Õhtune palveteenistus.
29. aprillil PAASANÄDALA ESMASPÄEV
9.00 Paasaliturgia

 

4. apr. 2019 | Uudised ja teated

Tunnuspilt