Kontakt

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus
Sõbra 19a, 50107 Tartu

preester Vadim Rebase,
​koguduse eestseisja, tel 5342 2532