Meie kirikupea metropoliit Stefanuse poolt meile palvetamiseks antud palve

Issand, meie Jumal, Sa oled rikas heldusest ja juhid tarkusega meie elu; kuule meie palvet:
Võta vastu meie meeleparandus ja patutunnistus. Peata see uus taud, nagu Sa peatasid katku kuningas Taaveti päevil, sest Sina oled meie hingede ja ihude arst. Anna tervist haigetele, et nad saaksid ruttu üles oma hädaasemelt ja kiidaksid Sind, maailma Päästjat ning hoia kõiki selle tõve eest. Õnnista ja kaitse neid, kes armastusega ja ennast ohverdades ravivad ja aitavad haigeid haiglas või kodus.
Hoia meist eemal see tõbi ja anna meile kõigile oma rahu ning täida meie süda kindla usuga sellesse, et Sina meid juhid ja kaitsed. Sest Sina oled hea ja inimesearmastaja Jumal ja sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tekst siit: https://www.eoc.ee/
Väljatrükitava pdf- faili kujul on palve allalaadimiseks siin

24. aug. 2022 | Palved

Tunnuspilt