Views Navigation

Sündmus Views Navigation

Täna

Liturgia

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine.

Liturgia.

Pühade märtrite piiskop Kipriani ja neitsi Justiina (304) ning Kristuse pärast meeletu õndsa Andrease (936) mälestus.

Õhtuteenistus

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

Liturgia

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) ning meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V), samuti püha ja õiglase esiisa Aabrahami ja tema vennapoja Loti (2000 e.Kr) mälestus.

Õhtuteenistus

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

Liturgia

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

Püha märtri Longin Sajapealiku (I) mälestus, kes Issanda risti juures seisis. Samal päeval meie püha isa usutunnistaja Jaroslavi metropoliidi Agafangeli (Riia ülempiiskop aastail 1897–1910) uinumine (1928).

Õhtuteenistus

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

NB! Teenistuste kavas võib jooksvalt tulla muudatusi.
Õigeaegse info saamiseks jälgi infotahvlit ja koguduse lehekülgi internetis