Kes me oleme

Karlova kirikus tegutseb Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite kogudus.
Jumalateenistused on eestikeelsed ja toimuvad igal laupäevaõhtul ja pühapäeval ning nädala sees suurematel kirikupühadel (vt uudised).
Koguduse vaimulik preester Johannes Kakko (vt kontakt)