Kes me oleme

Karlova kirikus tegutseb Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite kogudus.
Jumalateenistused on eestikeelsed ja toimuvad igal laupäevaõhtul ja pühapäeval ning nädala sees suurematel kirikupühadel (vt uudised).
Koguduse eestseisja preester Vadim Rebase (vt kontakt)

Share This