Õnnetus olla väike kirik väikesel maal

Arhimandriit Gregorios Papathomas. “Õnnetus olla väike kirik väikesel maal”. 2007